Er det greit at politikerne forhandler om betalingen for varaordføreren og andre lederposisjoner for å skaffe seg flertall?

Torbjørn Rødstøl (Sp) foreslo regler mot dette, men forslaget ble avvist.

Var oppe i kontrollutvalget

Samtalene og utvekslingene av eposter mellom ordfører Lars Olav Hustad (H) og Per Vidar Kjølmoen (Ap) i forkant av kommunevalget i september, fikk et etterspill i kommunestyret tirsdag. Bakgrunnen var at kontrollutvalget hasteinnkalte til møte 8. oktober i år for å behandle en sak om hva som hadde foregått i forvegen av konstitueringen av kommunestyret i høst.

Utvekslingene av eposter rundt forhandlingene fikk Senterpartiets Torbjørn Rødstøl til å reagere. Rødstøl sendte brev til kontrollutvalget og ba utvalget se på saka.

Kritiserte utvalget

I kommunestyret tirsdag tok Arne S. Lillehagen (V) opp kontrollutvalgets rolle.

– Det er ikke kontrollutvalgets oppgave å drive politikk. Når to parter fører samtaler, er det to parter som har to syn. Det som har kommet fram i media, er den ene partens syn. Jeg synes det er kritikkverdig av kontrollutvalget å befatte seg med saka om forhandlinger forut for konstitueringen, sa Lillehagen.

Reidar Brude (Frp) mente også det er kritikkverdig at kontrollutvalget tok opp saka om forhandlingene.

– At det snakkes om at ordføreren driver med korrupsjon, er hinsides all fornuft, sa Reidar Brude.

Ville ha prinsippavgjørelse

Torbjørn Rødstøl (Sp) minnet om at Rauma kommune har etiske kjøreregler som gjelder både for ansatte og politikere.

– Å bringe inn økte godtgjørelser og penger for å få politiske venner, er ikke greitt. I meilen fra Høyre ble det lovet store økonomiske godtgjørelser, sa Rødstøl.

Han foreslo at kommunestyret skulle vedta en prinsippavgjørelse om at penger og økonomiske godtgjørelser for å få politiske posisjoner, ikke skal forekomme i Rauma kommune.

Såret Hustad

Ordfører Lars Olav Hustad (H) kommenterte at det ikke er uvanlig i kommunepolitikken at det forhandles om posisjoner og varaordførerens stilling. Hustad sa han opplevde  beskyldningene om korrupsjon hadde såret ham veldig.

Varaordfører Arne Hop (KrF) syntes forslaget fra Rødstøl var underlig.

– Her behandler kommunestyret møteboka fra kontrollutvalget. Skal kommunestyret gi et vedtak om hva de politiske partiene skal gjøre om fire år? Forslaget virker underlig, sa Arne Hop.

Eirik Jenssen (Ap) mente at kontrollutvalgets møte 8. oktober aldri burde funnet sted. Jenssen foreslo å avvise forslaget fra Rødstøl. Ordfører Lars Olav Hustad var enig, og benyttet ordførerens rett til å avvise et forslag. Kontrollutvalgets møtebok ble deretter enstemmig vedtatt.