Vil bygge utleieboliger for 25 millioner – trenger spleisehjelp