Jobber på spreng for at du skal få rent vann i springen