Vil redusere klimagassutslippet – ber om å få skru ned temperaturen i krematorieovnen