Malene stresset seg sjuk – derfor er hun åpen om sjukdommen