Derfor er det billigste sjukehuset bedre

foto
– Det er veldig vanskelig å svare på hvor bra fellessjukehuset blir. Alt avhenger av godt samarbeid med oppdragsgiver og entreprenører, av at alle trekker i samme retning og er opptatt av kvalitet og gode areal for ansatte og pasienter. Det sier arkitekt Andreas Gehe i Ratio arkitekter. Foto: MARIT HEIENE