Dømt til 11 års fengsel for overgrep mot 17 jenter