Så mange flyktninger vil politikerne bosette – ber kommunen gi mer midler til skoler og barnehage