– Hele området er rasutsatt. Å legge alt inn i tunell, er lite aktuelt.