Godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand

foto