Eide kommune avviser klage fra fylkeskommunen i sjøbusaka på Vevang

foto
Sjøbua på gnr. 119/5 på Vevang er tenkt satt i stand og brukt til fritidsformål. Foto: Oddbjørn Harnes