1.049 oppsagt i oljenedturen

foto
Framoverlent: – Leverandørindustrien i Molde-regionen viser at den er framoverlent og vil være med videre, sier forskningsleder Helge Bremnes (fv.) og daglig leder Thomas Vekve i Møreforsking. Foto: ERIK BIRKELAND