Reiselivsnæringa i Åndalsnes trodde 30.000–40.000 besøkende på Romsdalseggen i løpet av sommerhalvåret. Det viste seg å være over dobbelt så mye som de virkelige tallene.

En måling foretatt av Statens naturoppsyn viser at det korrekte tallet for Romsdalseggen er 14.500 besøkende i 2015.

Talltrøbbel

Men Romsdalseggen er ikke de eneste som slet med talldokumentasjonen. For når norsk reiseliv prøver å markedsfører de mest populære fjellturene så er noen av tallene bare basert på antakelser.

Det viser en undersøkelse foretatt av Romsdals Budstikke.

Nye tall i vente

– Vi har ikke brukt veldig store ressurser for å kvalitetssikre tallene for de best besøkte fjellturene i Norge, medgir Mari Stephansen i Den Norske Turistforening.

– Det betyr at det blir litt synsing når slike lister skal lages. Vi har diskutert om vi skal få foretatt bedre og nøyaktige målinger, sier hun.

Og det vil trolig være lurt.

Her er noen av landets mest kjente fjellturer:

Preikestolen

– Vi har hatt cirka 270.000 besøkende på Preikestolen hittil i år, sier Jorunn Stokke i Stiftelsen Preikestolen.

I flere lister står tallet oppgitt som: «over 100 000».

– Hvordan kommer dere fram til dette tallet?

– Vi har hatt mange tellinger og kommet fram til at det er riktig å bruke tallet 3,23 passasjerer per bil som parkerer på parkeringsplassen. I tillegg kommer antall solgte bussbilletter.

Gaustatoppen

DNT har tidligere oppgitt 30.000 besøkende til topps på fjelltoppen som kan skryte av en utsikt over 1/6 av Fastlands-Norge. Det riktige tallet for 2015 er cirka 80.000.

– Vi hadde en nøyaktig måling med varmekamera i fjor og la til antall som tok Gaustabanen til topps. I år har vi ikke hatt kameramåling, men dersom vi bruker forholdstallet fra Gaustabanen (22.000 med banen) er totalantallet på toppen cirka 80.000, sier Halvor Haukaas ved Gaustabanen.

Kjerag

– Vi har ikke nøyaktig telling, men vi har et estimat på cirka 55.000 besøkende i år, sier Audun Rake i selskapet Lysefjorden Utvikling.

– Vi bruker samme tellemåte som på Preikestolen, der antall parkeringsbilletter og antall bussbilletter er hovedtyngden. Kjerag har hatt en økning på 30 prosent i besøket i forhold til i fjor.

Besseggen

– Vi har ikke hatt nøyaktige målinger i år. Men 53.029 har tatt Gjendebåtene og basert på tidligere års tellinger og forholdstall så har vel 50.000 gått Besseggen i år, sier Rigmor Solem i Statens Naturoppsyn.

- Vi tror talelt ligger mellom 45000 og 50000, anslår Harald Rune Øvstedal i Gjendebåtene.

Trolltunga

Det spektakulære utsiktspunktet i Hardanger har hatt en eventyrlig besøksvekst. Fjorårets telling viste 40.000 besøkende. I år er det 50.000 som har vært her.

– Vi måler ved hjelp av antall parkeringsbilletter og kontrollmåler med et måleapparat satt ut av Statens naturoppsyn. De to tallene er nesten helt like, så vår manuelle tellemåte viser seg å være god, sier reiselivsdirektør Hans Jørgen Andersen ved Reisemål Hardanger.

Galdhøpiggen

– Vi tror at 25.000–30.000 mennesker har vært på toppen av Galdhøpiggen i sommer. Men tallene er usikre, sier Martine Hårstad som er daglig leder i Jotunheimen Reiseliv.

– Fra Juvasshytta er det gjennomført 15.000 guida turer. I tillegg er det foretatt guida turen fra andre utgangssteder, pluss at flere går alene til toppen. Vi vet derfor ikke hvor mange som har vært på toppen i år.

Romsdalseggen

Har blitt gått av 14.500 i år.

Slogen

– I fjor ble det registret 12.000 navn i turmålsbok på toppen av fjellet. For i år har vi ikke tallene klare ennå, sier hyttesjef for Patchellhytta i Ålesund Sunnmøre Turistforening, Oddbjørn Berge.

Dronningruta Vesterålen

Er inne på topplista, men har ingen gode målinger. Lokalt regnes det med at et sted mellom 2.000 og 5.000 personer går de 15 kilometrene.