Espen Remme: Fellessjukehuset er en del av løsningen

foto
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier han vil ha en nyansert diskusjon rundt innsparingene som gjøres i helseforetaket. 0 Derfor er det viktig at det er en nyansert versjon som kommer ut i media, sier han. Foto: Marit Heiene