Helse Møre og Romsdal med minus 5,7 millioner i september

foto
Styreleder Ola H. Strand (t.v.) i Helse Midt-Norge har full tillit til at ledelsen i Helse Møre og Romsdal vil lykkes med å snu økonomien i foretaket, med de tiltakene som gjøres. Her sammen med administrerende direktør Stig A. Slørdahl. Foto: Marit Heiene