Vestnes gjer seg klar til å ta mot den 156 år gamle galeasen «Søblomsten»

foto