Nasjonalt forbund vil stoppe Møreaksen-tunnelen mellom Otrøya og Vestnes

foto