Nordveggen AS får 750.000 kroner i støtte for å bidra til at det utvikles bærekraftige kommersielle reiselivsprodukt i - og i tilknytning til Raumas mange verneområder.

Det skriver prosjektleder Nordveggen AS i en pressemelding.

Nordveggen AS har definert en rekke tiltak innunder «Verdiskaping i Verneområder» som har til felles at man ønsker å utvikle gode, bærekraftige og salgbare aktivitetsopplevelser med verneområdene som utgangspunkt. Rauma kommune er i en særstilling når det gjelder antall verneområder – herunder Reinheimen nasjonalpark – og dermed et stort potensiale til å utvikle bærekraftig næring med basis i de ressursene verneområdene bygger på.

Prosjektleder for reiseliv i Nordveggen AS, Jan Sverre Sivertsen, sier dette er et viktig bidrag for å jobbe videre med produktutvikling for reiselivet i Rauma.

- Dette setter også krav til Nordveggen AS som utviklingsaktør til å bidra til at det kommersielle reiselivet videreutvikler produkter med naturen i fokus basert på bærekraftprinsipper, sier prosjektlederen.

Midlene vil bli brukt til fysiske tiltak i forhold til informasjon og veiledning, prosjektledelse og videre arbeid med tiltakene konkretisert i «Masterplan for Produktutvikling.

- Hovedmålet til Nordveggen AS er at reiselivsaktørene er de som drar nytte av midlene gjennom at de kommer med ønsker og innspill til oss med produkter de selv er interesserte i å satse på i tilknytning til verneområdene. Spesielt ser vi behovet for såkalte lavterskel, guidede turprodukter der formidling og kunnskap om naturen er fokuset, sier Sivertsen.

Helene Rødseth, daglig leder i Nordveggen AS, er også veldig glad for støtten de får;

- Vi tar dette som et tegn på at Miljødirektoratet har troen på det arbeidet Nordveggen AS gjør som utviklingsaktør og at de ser potensialet som ligger i Rauma for et fremtidig reiseliv basert på natur og bærekraft og med formidling i fokus.