Dermed får Nyhamna sitt tredje gassfelt fra Norskehavet. Som nummer to etter Ormen Lange, kommer Aasta Hansteen-gassen til land på Nyhamna i 2918.

Kostnaden ved Zidane-utbyggingen har tidligere vært anslått til 18 milliarder kroner.

Nær Heidrun

Zidane-feltet ligger ca. 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet i Norskehavet. Feltet ligger langt til havs vest for Brønnøysund. Første gassfunnet på Zidane ble gjort i september 2010. Det andre funnet, på en annen struktur, ble gjort i 2012.

Ressursanslaget er 17,1 milliarder kubikkmeter gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat (lettolje).

Gassen vil bli sendt via Heidrun-plattformen og inn i gassrøret Polarled til Nyhamna.

Nye muligheter

– Zidane – og de andre nye feltene som vil komme etter hvert i Norskehavet – vil gi nye store muligheter for Nyhamna, Aukra og hele regionen, sier Bernhard Riksfjord, som den siste tida har deltatt i møter med Olje- og energidepartementet i Oslo og i andre råd og utvalg. Han har møtt mange aktører, selskap og beslutningstakere.

– Mulighetene for ilandføring av nye gassfelt, leteområder og basefunksjoner, har vært tema. Jeg er veldig optimistisk på våre vegne i regionen, både på kort og lang sikt. Dette tror og føler jeg går rette vegen. Vi kan etter min mening se positivt på det som med stor sannsynlighet vil skje, og vil kunne gjøre Nyhamna enda større og enda mer framtidsrettet som gassknutepunkt, sier Bernhard Riksfjord.

Opp fra skuffen

DEA Norge planla opprinnelig å levere PUD for Zidane til Olje- og energidepartementet i oktober 2014, men utsatte det på -ubestemt tid da eierne ikke maktet å komme til enighet med Heidrun-lisensen om vilkårene for en tilknytning. Statoil er operatør på Heidrun. Nå har DEA tatt planene opp fra skuffen igjen.

Under Norskehavskonferansen i Stjørdal torsdag opplyste Statoil-direktør Torje Saur at Zidane- og Heidrun-eierne har kommet til enighet om de kommersielle betingelsene.

– Det betyr ikke at en investeringsbeslutning er fattet, men nå har Zidane-eierne betingelsene på bordet. Dette var ett av hindrene sist de ikke fattet en investeringsbeslutning, og det synes vi er gledelig, uttalte Torje Saur på Norskehavskonferansen ifølge Tidens Krav.

Havbunnsramme

Planen for Zidane har vært å bygge ut feltet med en havbunnsramme med tilknytning til Heidrun-plattformen, der gassen vil bli prosessert og eksportert videre til Nyhamna gjennom Polarled-rørledningen. Videre vil den gå fra Nyhamna via Langeled til markedene i Europa.

Formannskapet

Bernhard Riksfjord opplyser at han mandag 4. april vil informere formannskapet og Gassknutepunkt Nyhamna om saka.

– Jeg vil dele min betraktning og framtidstro om de store mulighetene som kan komme oss til del. Først og fremst i Aukra, Molde-regionen og i Kristiansund som baseby. Vi kan på dette området bli en motvekt, og oppleve det motsatte av hva som skjer i andre områder og bransjer i vårt langstrakte land. Jeg tror dette kan bli bra, sier en optimistisk Bernhard Riksfjord.