Stefar ble dømt til 12 års forvaring for overgrep - nå skal saken opp for lagmannsretten

foto
En stefar i 60-åra fra Romsdal ble i november dømt til 12 års forvaring av Romsdal tingrett. I februar skal ankesaken opp for Frostating lagmannsrett. Foto: Sigrun Lossuis Meisingset