Hun styrer kantina ved Høgskolen i Molde, og har erfaring med å ha flyktninger i arbeidstrening.

– Du trenger ikke rydde tallerkenen for meg. I Norge tar lederen av bordet tallerken og bestikk når hun har spist. Om du er flyktning på arbeidstrening i en norsk bedrift, betyr det ikke at du skal være tjener for lederen i matpausen, sier Tone Åbelvold.

Episoden hun viser til, er ikke uvanlig når en flyktning med fremmedkulturell bakgrunn kommer på arbeidstrening på en norsk arbeidsplass.

Vær tydelig med beskjeder

– Mange av de som kommer fra andre kulturer, har enorm respekt for ledere. En viktig del av arbeidstreningen består i å være tydelig på hvordan norsk arbeidsliv fungerer i hverdagen, sier Tone Åbelvold.

Torsdag delte hun erfaringene sine med et sekstitalls personer på frokostmøte Molde Næringsforum arrangerte om integrering av flyktninger.

Tone Åbelvold hadde i flere år ansvaret for kantina i fylkeshuset i Molde. De siste fem og et halvt årene har hun drevet kantina på Høgskolen i Molde. Der har hun erfaring med å ta inn folk fra andre verdensdeler og kulturer på arbeidstrening.

Må knekke samfunnskoden

– Språket er viktig for at flyktninger skal bli integrert. Jeg opplever at det er like viktig å lære flyktningene å knekke samfunnskoden – hvordan ting gjøres på norske arbeidsplasser. Det gjelder å gi informasjon på en enkel måte, og være tydelig som leder, forteller hun.

Med erfaringen fra kantinedrifta forteller Tone Åbelvold at hun går gjennom helt grunnleggende ting med dem som kommer på arbeidstrening.

– Jeg er tydelig på at når du jobber her, møter du opp i god tid på jobb. I min bransje er hygiene viktig, og det kreves blant annet at du møter i nyvasket T-skjorte hver dag. Jeg har ei bok der jeg skriver hva jeg sjøl skal de kommende dagene og hva medarbeiderne mine skal. Tydelige beskjeder hele tida. Jeg godtar for eksempel ikke at noen sender tekstmelding på mobiltelefonen hvis de er sjuk og ikke kommer på jobb. Da må de ringe og fortelle at de er sjuk, forklarer hun.

Likestilling

Møtet med norsk arbeidsliv kan by på nye utfordringer. Et par eksempler Tone nevner:

– I noen kulturer er det ikke akseptert at en kvinne arbeider sammen med andre menn på arbeidsplassen. Er barnet sjuk, er det i andre kulturer opplagt at kvinna skal være heime fra jobb mens mannen drar på jobb. Da må jeg fortelle at i Norge kan hver av foreldrene være heime med sjukt barn inntil 10 dager hver i året. Det er like naturlig at mannen er heime som at kvinna er det.

I kantina hun driver, har Tone Åbelvold hatt arbeidstrening med personer fra Somalia, Nigeria, Russland og Eritrea.

– Arbeidsplassen blir også et sted der vi snakker om viktige forhold rundt barn og skole. Det er mye nytt som møter dem som kommer til Norge. Hvis ikke ting utenom jobben fungerer, fungerer det ikke bra på jobben.

Språket er også en barriere som må overvinnes.

– Informasjon må gis på en enkel måte. Sier jeg: «Du skal begynne på jobb 6. januar klokka 10», forsikrer jeg meg at vedkommende har forstått hva jeg sier. Mange har lett for å si ja uten at de helt har forstått hva vi.sier.

– Hva får du tilbake for å engasjere deg i arbeidstrening av flyktninger?

– Jeg er opptatt av at flyktninger skal integreres på en god måte. Og jeg liker å jobbe med ulike typer mennesker. Jeg synes jeg får så mye positivt tilbake; mye humør, god humor og møte med mange flotte, interessante mennesker, sier Tone Åbelvold.