Innfører møteplikt i mattetimer

foto
Bård-Inge Pettersen (t.v.) og førsteamanuensis Per Kristian Rekdal Foto: Panorama