Skarbakkene har aldri vært bedre

foto
Hopp er en krevende idrett når deg gjelder anlegg og arbeid. Ove Skogly (t.h.) og Reiel Gravdal er flittige ildsjeler i Skarbakkene. Her på plass i K50-bakken som har vært gjennom et stort kvalitetsløft. Blant annet er porselenspor kommet på plass. Foto: Hugo Tingvoll