Helseplattformen: Opplever frustrasjon – vil ta lang tid å lære alt