Samlet inn 600 kilo batterier – her får de lønn for strevet