Ledelsen for sjukehusa i Molde og Kristiansund går av. Fødesjefen søker permisjon. Årsak: fødesaken

foto