Alle nye i styret i Helse Midt-Norge har sterke posisjoner i Trøndelag

foto