Bjørn Rune Gjelsten er tilknyttet ryttersporten gjennom sin datter Ingrid, som er aktiv sprangrytter i DOR. Han gir pengene til opprustning av ridesenteret som gave. Han har en visjon om å videreutvikle et ridesenter med internasjonal standard til glede for norsk ryttersport.

Planen var å bruke seks millioner kroner på bygging av en stor ny ridebane og avridningsbane. Nå er summen nærmere 10 millioner kroner.

Gaven til rideklubben på Linnesvollen i Lier kommune er brukt til å etablere en helt ny ridebane med internasjonal standard. En ny oppvarmingsbane, nytt funksjonærbygg for dommere, samt et nytt lager for hindremateriale og utstyr.

– Dette er et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. Norges Rytterforbund bidrar til oppgraderingen på Linnesvollen med en millioner kroner, fordelt over to år.

– Norges Rytterforbund opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave. Et historisk og kraftig løft for norsk ryttersport, sier Sannum.

– Det er veldig motiverende for meg at NRYF har mulighet til å støtte dette prosjektet. Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard til glede for hele hestesportmiljøet i Norge, sier BJørn Rune Gjelsten.