Tre privatpersoner søker om grensejustering for å få Nordmøre til Trøndelag

foto
En av personene som har bedt om en grensejustering, slik at Nordmøre blir en del av Trøndelag, mener flere mener beslutningen om regiontilhørigheten til Kristiansund (bildet) og de øvrige nordmørskommunene har vært en skinnprosess. Foto: Kjell Langmyren (arkiv)