– Måten prosessen kjøres fram på nå, er kritikkverdig

foto
– Det som nå skjer er alvorlig og burde vært underlagt en grundig vurdering, og ikke en «hastebehandling» slik som nå, sier leder i Advokatforeningen i Molde, Ragnhild Camilla Pedersen. Her flankert av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen (t. v.) og advokatene Øyvind Hasselø Meisingset fra Øverbø Gjørtz og Erik Nikolai Wold fra Wold & Co (t. h.). Foto: Kjell Langmyren