Ingen transportfødsel grunnet lang reiseveg til Molde sjukehus

foto
Flere tiltak bidrar til at fødende med lang reiseveg til Molde sjukehus reduserer risikoen for å føde på veg til fødeavdelinga. Blant annet er det flere som tar imot tilbudet om pasienthotell i god tid før forventet fødsel. Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)