Enige om kontroversielt forslag: – Dette er politikk