Styreleder Olav Gjærland og daglig leder Britt Flo i Molde næringsforum overrakte prisen til Hilde Aspås og Finn Amundsen i ProtoMore. Kåringen fant sted på Molde næringsforums årlige "sildebord" på Quality hotel Alexandra i Molde.

I begrunnelsen skrev Molde næringsforum følgende:

"Verden er allerede inne i den fjerde industirelle revolusjon. Alle deler av næring- og samfunnsliv blir sterkt påvirket av den digitale utviklingen. Få miljø, om noen, har løftet temaet høyere enn ProtoMore Kunnskapspark AS. ProtoMore er et unikt sted, der det beste fra flere verdener møtes: Etablert næringsliv gjennom I-kuben, og nytt næringsliv gjennom inkubator og start up.

Gjennom arenaklyngen I-kuben har ProtoMore i løpet av kort tid oppnådd bred nasjonal anerkjennelse for sitt fruktbare samarbeid mellom 34 bedrifter og en rekke forskningsinstitusjoner. Sammen har de bygd Protomore innovasjonslab som utfordrer tenkesettet og gjennom systematisk metodikk tar fram nye innovasjoner i kontaktflaten mellom ulike bransjer.

ProtoMore er blitt en synlig stjerne på innovasjonshimmelen. Det skyldes tydelig fokus, systematisk arbeid, relevant innsats og handlekraft. Åpenhet og positiv innstilling preger miljøet både innad og utad.

Nyskapningen på Molde campus har allerede oppnådd gode resultater og positiv oppmerksomhet i resten av Klynge-Norge, hos myndighetene og blant partene i arbeidslivet. Mange peker på I-kuben som et mønster for å fremme forskningsbasert innovasjon. ProtoMore har gitt Molde enda et fyrtårn som høster stor respekt."