Foreslår å legge ned sjukeheimer og omsorgssentre

foto
Auretunet omsorgssenter er ett av flere omsorgsentre som er foreslått nedlagt i kommunedirektørens kuttforslag. Foto: Bjorn Brunvoll