Åpnet millionanlegg – kom med stikk til ordføreren