– Hvis du ikke investerer i skole, får du utenforskap og skolevegrere

foto