Vil kartlegge flomfare i Moldeelva – nå måles vannstanden med ny sensor