Ser utbruddene i Molde og Kristiansund i sammenheng