Aukras eiendomsskatt truet

foto
Aukra kommune får i år 178 millioner kroner i eiendomsskatt - nesten alt fra Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. Foto: SHELL