Ordfører Dahl: – Glad for at Vatnan fratrer

foto
Helse Møre og Romsdal fortsetter forhandlingene med Skanska. Ny frist for enighet er satt til 10. januar. Illustrasjon: HMR