No er det klart - forslaget til ny modell for inntektsfordeling i Helse Midt-Noreg

foto