Leiteaksjon i Sunndal avsluttet – eierne av ryggsekkene er funnet