Ikke langt fra der krykkja skråler og skriker på sine reirhyller i fjellveggen, er det kommet opp et stilig bygg som kommunen står bak. Det er forurensingsforskriften som har sørget for at bygget er satt opp, forklarer Stian Hustad fra teknisk anlegg og drift.

– Bygget huser et kommunalt renseanlegg for sanitært og industrielt avløpsvann. Renseanlegget er utstyrt med to silmaskiner som filtrerer vekk stoff og partikler fra avløpsvannet, sier Hustad til Romsdals Budstikke.

Tørt slam og avvann fra renseprosessen føres til en lukket konteiner for bortkjøring. Renset avløpsvann føres direkte til sjøen (15 meters dyp) med egen utslippsledning.

Helautomatisert

– Renseprosessen er helautomatisert, og driftsoperatøren kan overvåke og styre anlegget via PC/nettbrett, forklarer Stian Hustad.

Det er Romsdal Bygg som har satt opp det spesielle bygget. Byggestart var i april i fjor. Byggetiden varte nøyaktig ett år. Bygget inneholder en prosessdel med pumpesump, konteinerhall og silhall. Videre er det en personalfløy med lager, garderobe, spiserom og kontrollrom. Det nye rensehuset åpner i god tid før turistsesongen, og bra er det. For det er mer enn rensing som tilbys.

– Bygget inneholder også to handikaptilpassede toalett som er åpen for almennheten. Og tømmestasjon for bobiler, opplyser Stian Hustad.

Det er vel og bra, for i Bud koker det av bobiler hele sommeren.

Ikke billig

Prislappen endte på rundt 14 millioner kroner for hele prosjektet, får vi opplyst. Det inkluderer også 350 meter med nye utslippsledninger til sjøen, nye inn- og utløpsledninger og omlegging av eksisterende infrastruktur.

– Med dette anlegget vil Fræna kommune møte gjeldende forskriftskrav på en sikker og tilfredsstillende måte, konkluderer Stian Hustad.