Kjemper en felles kamp for Moldemarka

foto
Redaktør Ole Bjørner Loe Welde ledet debatten om framtidig veg mellom Julbøen og Fuglset. Alle foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal