Stor pågang hos Gratisbutikken – har innført maksgrense