– Risikerer vi å stå uten fødetilbud?

foto
– Tidens Krav skriver at korthuset raser i Kristiansund, men fødetilbudet er sårbart i begge byer, sier Johan Kippervik (t.h), avdelingssjef føde i Nordmøre og Romsdal. Her i samtale med styreleder Ingve Theodorsen (i midten) og adm.dir. Øyvind Bakke (t.v) onsdag. Foto: MARIT HEIENE