Milepæl for Polarled

foto
410 sjøfolk jobber om bord i rørleggerfartøyet Solitaire. Seks båter går i skytteltrafikk for å forsyne fartøyet med nye rør.