Hvor mye bør gårdeierne og havna bidra med?

foto
Sjøfronten 2 kommer i dette området av Molde sentrum. Foto: Jan Inge Tomren