Tilbys 16.000 kroner per purke for å slutte

foto
Bjarne Nerheim i den store grisefjøset til Rypdal purkering i Tresfjord.