Tommy Høgset ansatt som sogneprest i Rauma

foto
Tommy Høgset blir sogneprest. Foto: Ottar Rydjord